KOTD – Head I.C.E. vs Gorilla Nems | #MASS4

KOTD Rap Battle – #MASSacre4 – Head I.C.E. vs Gorilla Nems (Exhibition Match)
Hosted by: Bishop Brigante, Organik, Gully TK, Poison Pen & Math Hoffa

#KOTDREWARDS: https://www.KOTDRewards.com

Subscribe to KingOfTheDot Today! http://goo.gl/3W4Dnp

http://www.KOTD.TV
http://www.KOTDTV.com
http://www.KOTDStore.com
http://www.KingOfTheDot.com
http://www.Facebook.com/KOTDTV

http://www.Instagram/KOTDTV
http://www.Youtube.com/KingOfTheDot
http://www.Youtube.com/KOTDMedia
http://www.Youtube.com/GroundZeroBattles
http://www.Youtube.com/ProveYoselfBattles

FOLLOW THE KOTD/CO TEAM ON TWITTER:
@KingOfTheDot
@OrganikHipHop
@KingFlyKOTD
@GullyTK
@BishopBrigante
@DjDoctaKOTD
@DamnItsClayton
@SandeepKOTD
@JProepsilon
@AvocadoIsGod
@RyanPVPKOTD
@helloambi
@shox2thesystem
@frankie_phraser
@bodybagnall
@cruger7
@natrillGYB
@BTLGBen
@ewanhp
@LushOne
@Mix62
@SketchMenace
@ddubbkotd
@lasparka604
@WillieBKOTD
@NikiyaO
@PoisonPenBK
@Alwayz_Wynn
@MouseMediaPro
@ScottJacksonBB
@ReverenceNS
@PhillyDFilms
@M_3rcy
@JoeCashKOTD
@HipHopVancouver
@LifeOverCrime