KOTD – GZ – Stel vs John Dutch

Hosted by: Organik & Gully Tha Kid (Ground Zero OTTAWA: The Capital Invasion)