KOTD – Frak vs Brixx Belvy | #WD7

KOTD Rap Battle #WorldDom7 – Frak vs Brixx
Hosted by: Lush One, Beazt Gatlin & Gully TK
#KOTDREWARDS: https://www.KOTDRewards.com

Subscribe to KingOfTheDot Today! http://goo.gl/3W4Dnp

http://www.KOTD.TV
http://www.KOTDTV.com
http://www.KOTDStore.com
http://www.KingOfTheDot.com
http://www.Facebook.com/KOTDTV

http://www.Instagram/KOTDTV
http://www.Youtube.com/KingOfTheDot
http://www.Youtube.com/KOTDMedia
http://www.Youtube.com/GroundZeroBattles
http://www.Youtube.com/ProveYoselfBattles

FOLLOW THE KOTD TEAM ON TWITTER:
@KingOfTheDot
@OrganikHipHop
@RexKOTD
@KingFlyKOTD
@GullyTK
@BishopBrigante
@DjDoctaKOTD
@SandeepKOTD
@JProepsilon
@AvocadoIsGod
@LushOne
@Mix62
@NelsonAries
@DamnItsClayton
@SketchMenace
@ddubbkotd
@lasparka604
@WillieBKOTD
@NikiyaO
@PoisonPenBK
@Alwayz_Wynn
@MouseMediaPro
@ScottJacksonBB
@RyanPVPKOTD
@ReverenceNS
@PhillyDFilms
@M_3rcy
@JoeCashKOTD
@HipHopVancouver
@LifeOverCrime