BEST OF NU JERZEY TWORK (URL) PART 2

NU JERZEY TWORK VS AYE VERB (ULTIMATE RAP LEAGUE)
NU JERZEY TWORK VS SHOTGUN SUGE (ULTIMATE RAP LEAGUE)
NU JERZEY TWORK VS CHESS (ULTIMATE RAP LEAGUE)
NU JERZEY TWORK VS ARSONAL (ULTIMATE RAP LEAGUE)
NU JERZEY TWORK VS DNA (ULTIMATE RAP LEAGUE)