KOTD – Pat Stay vs Charlie Clips | #WD7

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

KOTD – Pat Stay vs Charlie Clips | #WD7

KOTD Rap Battle #WorldDom7 – Pat Stay vs Charlie Clips
Hosted by: Organik, Loui Dallas, Gully TK & Bishop Brigante
#KOTDREWARDS: https://www.KOTDRewards.com

Homepage

Subscribe to KingOfTheDot Today! http://goo.gl/3W4Dnp

http://www.KOTD.TV
http://www.KOTDTV.com
http://www.KOTDStore.com
http://www.KingOfTheDot.com
http://www.Facebook.com/KOTDTV

http://www.Instagram/KOTDTV
http://www.Youtube.com/KingOfTheDot
http://www.Youtube.com/KOTDMedia
http://www.Youtube.com/GroundZeroBattles
http://www.Youtube.com/ProveYoselfBattles

FOLLOW THE KOTD TEAM ON TWITTER:
@KingOfTheDot
@OrganikHipHop
@RexKOTD
@KingFlyKOTD
@GullyTK
@BishopBrigante
@DjDoctaKOTD
@SandeepKOTD
@JProepsilon
@AvocadoIsGod
@LushOne
@Mix62
@NelsonAries
@DamnItsClayton
@SketchMenace
@ddubbkotd
@lasparka604
@WillieBKOTD
@NikiyaO
@PoisonPenBK
@Alwayz_Wynn
@MouseMediaPro
@ScottJacksonBB
@RyanPVPKOTD
@ReverenceNS
@PhillyDFilms
@M_3rcy
@JoeCashKOTD
@HipHopVancouver
@LifeOverCrime

Leave a Replay

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram